วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ปิดกั้นการกลับเข้าพื้นที่ พระสงฆ์จึงนั่งลงกับพื้น แสดงอริยะขัดขืน!! / Mönche sitzt sich nieder und protestiert gegen die Verletzung der Menschenrechte

         Da die Regierung einen Mönch die Rückkehr zu seinem Wohnort verweigert, sitzt er sich nieder und protestiert gegen die Verletzung der Menschenrechte
#StopptArtikel44


                As authorities refuse to let him go back to where he stay, a monk sit down and protest against the #humanrights violation #StopArticle44


            ขณะนี้วันจันทร์ที่ 27กพ. เวลา 20.48น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ปิดกั้นการกลับเข้าพื้นที่ตลาดกลางคลองหลวง ท่านจึงนั่งลงกับพื้น แสดงอริยะขัดขืน อย่าให้เผด็จการ ม.44 ขัดขวางชาวพุทธ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น